සිරස සුපර් ස්‌ටාර් පියත් රාජපක්‍ෂ මේ හංගන රහස මොකක්ද ?


සිරස සුපර් ස්‌ටාර් පියත් රාජපක්‍ෂ මේ හංගන රහස මොකක්ද ?

තමන්ට ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිකිරීමට නොහැකි යම් දේ පවතින බව සිරස සුපර් ස්‌ටාර් තරගාවලියේ 7 වැනි අදියරේ කිරුළ දිනාගත් පියත් රාජපක්‍ෂ පවසනවා. පියත් රාජපක්‍ෂ මේ බව පවසා ඇත්තේ පියත් සමග කළ කතාබහක එක්වෙමින්.


එම වීඩියෝ පටය මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වන අතර පියත් එහිදී පවසන්නේ තමන්ට යම් කිසි මාධ්‍ය ආයතනයකින් සිමා කරන්නේ නම් තවත් මාධ්‍ය තමන්ගේ ගමනට සිටින බවයි.


එම කතාබහ පහතින් බලන්න.

සම්පුර්ණ කතාව පහතින් බලන්න.www.reader.lk