පියුමි හංසමාලීගේ Photo ටිකක් නිසා බුකිය කැළඹෙයි


පියුමි හංසමාලීගේ Photo ටිකක් නිසා බුකිය කැළඹෙයි


කාලෙන් කාලෙට පුවත් මවන චරිතයක් වන පියුමි හංසමාලී සම්බන්ධව යලි කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා. ඒ ඇගේ සරාගී ඡායාරූප කිහිපයක් හේතුවෙන්.

ඇගේ ඡායාරූප සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාල භාවිතා කරනන් බොහෝ ලෙස කතාබහකට ලක් වනවා. මේ එලෙස කතාබහකට ලක්වන තවත් ඡායාරූප පෙළක්.


එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.


www.reader.lk