චමත්කා ලක්මිණිගේ තවත් සරාගී වීඩියෝවක් පිට වෙයි


චමත්කා ලක්මිණිගේ තවත් සරාගී වීඩියෝවක් පිට වෙයි

පසුගිය වසරේ ගිනියම් රෑ ගීතය හේතුවෙන් නිරූපණ ශිල්පිණි චමත්කා ලක්මිණි සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වැඩි වශයෙන් කතාබහට ලක් වුණා.ඒ එහි ඇති සරාගී දර්ශන කිහිපයක් හේතුවෙන්. එලෙස නිර්මාණය කරන ලද තවත් ගීතයක් මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.


එහිද චමත්කා ලක්මිණිගේ සරාගී දර්ශන කිහිපයක් ඇතුලත්. එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.www.reader.lk