කුරුණෑගල Big match සෙට් එකට ප්‍රසිද්ධියේ පොලිසියෙන් කනටගපු හැටි


කුරුණෑගල Big match සෙට් එකට ප්‍රසිද්ධියේ පොලිසියෙන් කනටගපු හැටි - ප්‍රහාරයෙන් සමාජ ජාල කැළඹෙයි


ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිසියේ යම් යම් නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ පුරා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා.එලෙස තවත් නිලධාරියෙකුගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කතාබහකට ලක් වෙමින් පවතිනවා.


එම වීඩියෝ පටයේ දැක්වෙන්නේ මෙම නිලධාරියා කුරුණෑගල පොලිසියේ සේවය කරන බවත් ඔහු මෙලෙස හැසිරීම වැරදි බවයි.


කෙසේ වෙතත් එලෙස හැසිරීමට හේතුව මෙතෙක් සඳහන් නැහැ. එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.


www.reader.lk