ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මාතරට පැමිණෙයි


ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මාතරට පැමිණෙයි

මේ දිනවල ප්‍රධාන පාසල් තුල වාර්ෂිකව පැවැත් වෙන ක්‍රිකට් තරඟ පැවැත් වෙනවා. එලෙස පැවැත්වෙන තවත් උණුසුම් ක්‍රිකට් තරඟයක් වන රුහුණු මහා නිල් හටන ඉකුත් දින පැවැත් වුණා.


මාතර ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ සර්වේශස් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මෙම තරඟයේ ක්‍රිකට් පූර්ව ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කෙරුණු අතර සෑම වසරකම නිර්මාණශීලී අයුරින් සංවිධානය කරන ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ පූර්ව ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කෙරුනේ මෙලෙසින්.


www.reader.lk