මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වා යුග දිවියට - ඡායාරූප සහිතයි


මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වා යුග දිවියට - ඡායාරූප සහිතයි

හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වා විවාහ වී තිබෙනවා. මෙම මංගල උත්සවය පවත්වා ඇත්තේ mount lavinia හෝටලයේදීයි.

මේ සඳහා දේශපාලඥයින් රැසක්ද එක්ව තිබෙනවා. මාලක සිල්වා විවාහ වී ඇත්තේ ඉරාන ජිාතික තරුණියක් වන Orfa සමඟයි.


මංගල උත්සවයේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් බලන්න.
www.reader.lk