මහේල ජයවර්ධන මිතුරන් පිරිස බීමතින් යකා නටපු හැටි


මහේල ජයවර්ධන මිතුරන් පිරිස බීමතින් යකා නටපු හැටි


ශී‍්‍ර ලංකා කණ්ඩයෙමේ හිටපු සුපිරි පිතිකරුවෙකු වූ මහේල ජයවර්ධන ඉකුත් දා කී‍්‍රඩා සමාජයක ගැටුුමකට මැදි වී ඇති බවට වාර්තා වී තිබෙනවා.


ඒ කොළඹ 07 පිහිටි කී‍්‍රඩා සමාජයකයි. ඔහු සිය මිතුරන් සමග සිටින අවස්ථාවේදී ඔවුන් සහ තවත් පාර්ශ්වයක අතර මෙම ගටුම හටගෙන ඇති අතර මහේල ජයවර්ධනගේ මිතුරන් පිරිස හා එම පාර්ශ්වය අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් ද සිදුව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.


මෙම ගැටුම ඇතිවී ඇත්තේ මහේල ජයවර්ධනගෙන් සමරු සටහන් ලබා ගැනීමට පැමිණි අවස්ථාවේදියි.


එම අවස්ථාවේ මහේල ජයවර්ධනගේ මිතුරන් පිරිස බීමතින් සිටි අතර එහිදී පැමිණි පිරිස අතර මෙම ගැටුම හටගෙන තිබෙනවා.

www.reader.lk