විසේ කුරුට්ටා කර ගත්තේ බලෙන් නෙවෙයි - නිරූපණ ශිල්පිනිය පවසයි


විසේ කුරුට්ටා කර ගත්තේ බලෙන් නෙවෙයි - නිරූපණ ශිල්පිනිය පවසයි
" අයුතු යෝජනාත් දැන් ගොඩක් එනවා ඉතින්"

ඉරාජ් වීරරත්නගේ විසේ කුරුට්ටා ගීතය පසුගිය කාලයේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දැඩි ලෙස කතාබහකට ලක් වුණා.


ඒ එහි ඇති යම් යම් සිද්ධීන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පසුගිය කාලයේ කතාබහකට ලක් වීම හේතුවෙන්.

එම ගීතයේ රංගනයෙන් දායක වන ඉෂි අමරසිංහ සමග කළ කතා බහක් මේ වන විට අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

එම වීඩියෝ පට පහතින් බලන්න.www.reader.lk