ෆේස්බුක් තාවකාලිකව තහනම් කිරීම සාර්ථක විසදුමක්ද - නාමල් රාජපක්ෂ


ෆේස්බුක් තාවකාලිකව තහනම් කිරීම සාර්ථක විසදුමක්ද - නාමල් රාජපක්ෂ

රටේ මේ වන විට ඇති වී ඇති කලහකාරී තත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුල සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කිරීම සිමා කිරීමට රජය තීරණය කළා.

එම හේතුවෙන් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන පුද්ගලයින් මේ වන විට විශාල ගැටළු රැසකට මුහුණ පා තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එහි මේ සම්බන්දයෙන් සමාජ ජාල භාවිතා කරන පුද්ගලයන්ගේ අදහස් විමසීමට ඔහු තීරණය කර ඇති අතර ඔහු එහිදී විමසා ඇත්තේ සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි ෆේස්බුක් තාවකාලිකව තහනම් කිරීම සාර්ථක විසදුමක්ද යන්නයි.


එම සටහන පහතින් බලන්න.


www.reader.lk