ඉරාජ් උපන්දිනය සමරපු හැටි


ඉරාජ් උපන්දිනය සමරපු හැටි

තරුණ පරපුරේ ජනප්‍රිය සංගීත ශිල්පියෙකු වන ඉරාජ් වීරරත්න ඉකුත් දින තම උපන්දිනය සමරනු ලැබුවා. ඒ ඔහුගේ නිවසේදීයි.


සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල මේ වන විට ඉහලින්ම සිටින තරුවක් වන ඔහු විවිධ නිර්මාණය හේතුවෙන් සමාජ ජාල තුල කතාබහක් කතාබහක් ඇති කරනවා.

ඉරාජ්ගේ සිය උපන්දිනයට reader.lk අප, ඔහුගේ උපන්දිනයට සුබ පතනවා.


www.reader.lk