දෙවෙනි ඉනිමේ කලණිගේ අලුත් ඒවා


දෙවෙනි ඉනිමේ කලණිගේ අලුත් ඒවා


මේ දිනවල දෙරණ රුපවාහිනියේ විකාශය වන ජනප්‍රිය ටෙලිනටයක් වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍යයේ කලණිගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා.

කලණිගේ එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

www.reader.lk