හිටපු ජනපතිනි චන්ද්‍රිකාගේ ඩාන්ස් කරන වීඩියෝවකුත් එළියට


හිටපු ජනපතිනි චන්ද්‍රිකාගේ ඩාන්ස් කරන වීඩියෝවකුත් එළියට

පසුගිය දින කිහිපයේ අගමැතිතුමාගේ වීඩියෝවක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවී ඔස්සේ කතාබහකට ලක් වුණා.


ඒ අගමැතිතුමාගේ සාදයකදී ඩාන්ස් කරන වීඩියෝවක්. එම වීඩියෝව සමාජ ජාල වෙබ් අඩවී ඔස්සේ විශාල වශයෙන් හුවමාරු වුණා.

එමෙන්ම හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මියගේ වීඩියෝ පටයක්ද මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.


එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.



www.reader.lk