ටීනාගේ අලුත් ඒවා


ටීනාගේ අලුත් ඒවා

සරාගී නිරූපණ ශිල්පිණියක් වන ටීනා සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාලයේ පසුගිය දින කිහිපයේ කතාබහක් ඇති වුණා.

ඒ වැඩසටහනකදී සිදු වූ බවට පැවසන සිද්ධියක් හේතුවෙන්.

කෙසේ වෙතත් ඇගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

www.reader.lk