සඳ දෙවිඳු පියුමි හංසමාලිගේ අඟ පසඟට ආශිර්වාද කරලා


සඳ දෙවිඳු පියුමි හංසමාලිගේ අඟ පසඟට ආශිර්වාද කරලා

සඳ දෙවිඳු සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ දැඩි කතාබහක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල ඇති වුණා. ඒ ඔහුට බලයක් ලැබුණා යැයි කියමින් තිබු ප්‍රකශ හේතුවෙන්.

සඳ දෙවිඳු නමැති මෙම පුද්ගලයා සිය ෆේස්බුක් පිටුව මගින් ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිණියක් වන පියුමි හංසමාලි සම්බන්ධයෙන් සටහන් කිහිපයක් දක්වා තිබෙනවා.

එමසටහන් පහතින් බලන්න.www.reader.lk