නාමල් හරීන් එකතුවෙයි ? කතා කරේ මොනවාද?


නාමල් හරීන් එකතුවෙයි ? කතා කරේ මොනවාද?

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුතෙකු වන මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සහ වත්මන් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සම්බන්ධයෙන් පුවත් පසුගිය කාලයේ විවිධ වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වුණා.

නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සහ අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා එකට එක්ව සාකච්චාවක නිරතවන ඡායාරූප පෙළක් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.


එම ඡායාරූප අද දිනයේ ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් බවත් යම් කිසි කතාබහක් අතර තුර මෙම ඡායාරූප ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.


එමෙන්ම එම සාකච්චාව ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් ද බවත් අපට වාර්තා වුණා.


www.reader.lk