තම සහෝදරයා බව නොදැන නිල් චිත්‍රපට නිළිය කළ දේ


තම සහෝදරයා බව නොදැන නිල් චිත්‍රපට නිළිය කළ දේ

අමෙරිකානු නිළියක් බරපතල ලෙස මානසික අවපීඩනයකට ලක්ව ඇති බවට විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා.

ඒ සිය සොහොයුරා බව නොදැන ලිංගිකව එක්වීමක් හේතුවෙන්.


ඇය ආවරණය වූ කුටියක කුඩා සිදුරක් හරහා ඔහු සමග ලිංගිකව එක්වී එය රූගත කර තිබෙනවා. එය රූගත කර ඇත්තේ නිල් චිත්‍රපටයක් සඳහායි.

කෙසේ වෙතත් ඒ තම සොහොයුරා බව දැන ඇත්තේ මෙම නිල් චිත්‍රපටය අන්තර්ජාලයට නිකුත්වීමෙන් පසුවයි.

www.reader.lk