ජෙහාන්ගේ අමුතු ව්‍යාපාර නිසා ඇන්ජිත් ව්‍යාපාර වලට අත තියයි ?


ජෙහාන්ගේ අමුතු ව්‍යාපාර නිසා ඇන්ජිත් ව්‍යාපාර වලට අත තියයි ?

ස්වාධින රුපවාහිනියේ විකාශය වන කුඹියෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දිනවල ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍යක්.

මේ වන විට සමාජ ජාල හරහා මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා.

එහි අන්ජනා චරිතයට පන පොවන සුජීවා ඩයස් නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට සුදානම් වන බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීමටයි.


www.reader.lk