කෝලිගේ පාටියට ලංකාවෙන් ගිය අමුත්තා


කෝලිගේ පාටියට ලංකාවෙන් ගිය අමුත්තා

පසුගිය දා විවාහ වුනු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විරාත් කොලිගේ විවාහ උත්සවය සම්බන්ධයෙන් සමාජ වෙබ් අඩවි තුල දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා.

ඔහුගේ විවාහ උත්සවය වෙනුවෙන් මිතුරන්ගේ සාදය ඊයේ ඉන්දියාවේදී පැවැත්වුණා.

එහිදී ඉන්දීය ක්‍රීඩකයන් මෙන්ම ලොව මුල් පෙලේ ක්‍රිකට් තරු රැසක් පැමිණ සිටියා.

ඒ අතර මෙම උත්සවය සඳහා ගයාන් සේනානායකද එකතු වී සිටි අතර එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප පහතින් බලන්න.


www.reader.lk