වස්සානේ හීනේ රඟපෑ අමන්දා වස්සානේ හීනේ අධක්ෂක අතහැර විවාහවෙයිවස්සානේ හීනේ රඟපෑ අමන්දා වස්සානේ හීනේ අධක්ෂක අතහැර විවාහවෙයි 
සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි මෙන්ම සමාජය තුල දැඩි කතාබහක් ඇති වූ වස්සානේ හීනේ ගීතයේ රංගනයෙන් දායක වන අමන්දා සිල්වා සම්බන්ධයෙන් නවතම පුවතක් වාර්තා වනවා.


ඒ ඇයගේ විවාහය සම්බන්ධවයි. ඇය මේ වන විට විවාහය වී ඇති අතර ඇය විවාහ වී ඇත්තේ ඇමෙරිකාවේ පදිංචි ශ්‍රී ලංකා සමාජජාලා විශේෂඥයෙකු වන බ්‍රයන් පෙරේරා සමගයි.

ඇයගේ මිට පෙර තිබු පෙම් සම්බන්ධතාවය සම්බන්ධයෙන් මිට පෙර අප වාර්තා කළා. ඇගේ මිට පෙර පෙම්වතා වුණේ වස්සානේ හීනේ ගීතයේ අධ්‍යක්ෂක ලෙස කටයුතු කල ප්‍රියංග රණසිංහයි.

www.reader.lk