රනිල් මල්ලවආරච්චිත් රැප් පටන්ගනී ?


රනිල් මල්ලවආරච්චිත් රැප් පටන්ගනී ?

ප්‍රවීන ගායක මිල්ටන් මල්ලවආරච්චිගේ පුත් ජනප්‍රිය ගායක රනිල් මල්ලවආරච්චිගේ ගිණුමේ සජීවී විකාශය වූ වීඩියෝ පටයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.ඒ රැප් ගායක ෆිල්ටි සමග ඔහු සිටින වීඩියෝවක්. ඔවුන් සීගිරියේ සංචාරයක නිරත වන අතර තුර මෙය සිදු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.

www.reader.lk