ඉරාජ් ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන කියපු අමුතු කතාව


ලක්ෂ 17ක් ලක්වාසීන් YouTube එකේ බලපු කුක්කු වීඩියෝව පරදා Number 1 වූ වගයි - ඉරාජ් ලංකාවේ මිනිස්සු ගැන කියපු අමුතු කතාව


ඉරාජ් වීරරත්නගේ නිර්මාණ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ දැඩි ලෙස කතාබහකට ලක් වනවා. ඒ ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝ පට නිර්මාණය කිරීම හේතුවෙන්.


ඔහුගේ නවතම නිර්මාණය සම්බන්ධයෙන් ඉකුත් දින අප පුවතක් වාර්තා කල අතර එම ගීතය මේ වන විට youtube වල ප්‍රථම ස්ථානය හිමිව තිබෙනවා.

ඊට පෙර එම ස්ථානය ලබා තිබුනේ නිරූපණ ශිල්පිනියකගේ පියුයුරු සම්බන්ධයෙන් වූ වීඩියෝවක්.


මේ සම්බන්ධයෙන් ඉරාජ් තම twitter ගිණුමේ සටහනක් එක් කර තිබුනේ මෙලෙසින්.


www.reader.lk