හොරකම් තියෙන්නේ කොතනද බුදුහාමුදුරුවෝ එතන - සුනිල් පෙරේරා


හොරකම් තියෙන්නේ කොතනද බුදුහාමුදුරුවෝ එතන - සුනිල් පෙරේරා

ආගම මුලට ගනිමින් සියලු හොරකම් සිදු කරන බව ප්‍රවීණ සංගීතය ශිල්පී සුනිල් පෙරේරා මහතා පවසනවා.ඔහු මේ බව පැවසුවේ ITN නාලිකාවේ වැඩසටහනකට එක් වෙමින්. ඔහු පවසන්නේ බුදුහාමුදුරුවන් මුලට තබා ගනිමින් සියලු දේ සිදු කරන බවයි. ඔහු කල ප්‍රකාශය පහතින් බලන්න.
සම්පුර්ණ වැඩසටහන පහතින් බලන්න


www.reader.lk