31 න් සයිටම් අහෝසියි


31 න් සයිටම් අහෝසියි

මාළඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් රටේ දැඩි කතාබහක් ඇති වූ මාතෘකවක්.

එම විද්‍යාලය දෙසැම්බර් මස 31 වනදායින් පසු අහෝසි කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව ඒ පිළිබඳ සොයාබැලීමට පත් කළ කමිටුවේ සභාපති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පවසා තිබෙනවා.

ඔහු මේ බව සදහන් කර ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින්.

සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට නැවත සිසුන් බඳවා නොගන්නා බවත් දැනට වෛද්‍ය සිසුන් ලෙස එම ආයතනයේ ලියාපදිංචි වී ඇති සිසුන් සම්බන්ධයෙන් ගන්නා තීරණය ඉදිරියේදී ප්‍රකාශ කරන බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කර තිබෙනවා.


www.reader.lk