පවිත්‍රා උපන්දිනයට කේක් කපපු හැටි


පවිත්‍රා උපන්දිනයට කේක් කපපු හැටි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියගේ උපන්දිනය ඊයේ (10) දිනට යෙදී තිබුණා. ඒ වෙනුවෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සංග්‍රහයක් සූදානම් කළා.

එම අවස්ථාවට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු තවත් මැති ඇමතිවරු රැසක් එක්ව සිටියා.

එම අවස්ථාවේ ගත් ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.

www.reader.lk