මිල අඩු කරන්න ඕනි බියර් මිල නෙවෙයි ගල් අරක්කු මිලයි


මිල අඩු කරන්න ඕනි බියර් මිල නෙවෙයි ගල් අරක්කු මිලයි

මිනිසුන්ගේ කසිප්පු පානය නතර කිරීමට බීර මිල අඩු කිරීම සාර්ථක පියවරක් නොවන බව අමාත්‍ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ.සෙනවිරත්න මහතා පවසා තිබෙනවා.

ඔහු වැඩි දුටරත් පවසා ඇත්තේ අඩු කළ යුත්තේ ගල් අරක්කු බෝතලයක මිල බවයි.

කම්කරු වැඩ කරන්නවුන්, පතල් වැඩ කරන්නවුන්, වතු කම්කරුවන් සවසට මත්පැන් බීම ඔවුන්ගේ දෛනික ක්‍රියාකාර කමක් බවත් එහිදී ඔවුන් කසිප්පු ඇතුළු විෂ මත්පැන් පානයට යොමු වී ඇත්තේ ගල් අරක්කු මිල විශාල ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

එමෙන්ම බීර කෑනයක බදු අඩු කිරීමෙන් මේ සඳහා සාධාරණ විසඳුමක් නොවන බව ද ඔහු පෙන්වා දී තිබෙනවා.

'මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා දුප්පත් මිනිහාගේ ගල් අරක්කු බෝතලයේ බදු අඩු කරලා ජනතාවට සහනයක් දෙන්න කියලා. ඔබ තුමාට කැමති නම් විස්කි බ්‍රැන්ඩි වල බදු තව වැඩි කළත් කමක් නෑ'.

www.reader.lk