ඉරාජ් මෙවර ඡන්දේට හෝමාගමින් ඉදිරිපත්වෙයි


ඉරාජ් මෙවර ඡන්දේට හෝමාගමින් ඉදිරිපත්වෙයි

ඉරාජ් වීරරත්න සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දැඩි කතාබහක් ඇති වන කලාකරුවෙක්. ඒ ඔහු කරන ලද නිර්මාණ හේතුවෙන්.

ඔහු දැඩි වශයෙන් අන්තර්ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ කතාබහකට ලක් වීමත් සමග ඔහු මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවට වාර්තා වනවා.

ඒ ඔහු ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ ෆේස්බුක් පිටුවේ සටහනක් තබා තිබෙනවා. එම සටහන පහතින් බලන්න.


www.reader.lk