ගයාන් සහ චතුරිකා පීරිස් ඇත්තටම විවාහ වුණාද ?ගයාන් සහ චතුරිකා පීරිස් ඇත්තටම විවාහ වුණාද ?
ඡායාරූප වල ඇත්ත කතාව මෙන්න


ගයාන් වික්‍රමතිලක සහ චතුරිකා පීරිස් සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ අන්තර්ජාලය පුරා කට කතා පැතිර ගොස් තිබුණා.


ඒ ඔවුන්ගේ ආදර කතාව හේතුවෙන්. ඔවුන් දෙදෙනා මංගල ඇඳුමින් සැරසී සිටින ඡායාරූප පෙළක් මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ කතාබහකට ලක් වෙමින් පවතිනවා.

ගයාන් වික්‍රමතිලක මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් පවසා ඇත්තේ විවාහ උත්සවයක් නොගත් හේතුවෙන් විවාහ ඡායාරූප නොමැති කමින් චාරිත්‍ර සිදු කල බවයි.

එමෙන්ම ඇල්බම් එකක් සෑදීමට මෙය සිදු කල බවයි ඔහු වැඩි දුරටත් පවසා ඇත්තේ.

එම ඡායාරූප සියල්ල පහතින් බලන්න.


www.reader.lk