ලංකාවම හොල්ලන්න එන අලුත්ම blackberry ෆෝන් එක

ලංකාවම හොල්ලන්න එන අලුත්ම blackberry ෆෝන් එක

ලොව පුරා ජනප්‍රිය මෙන්ම ලොවපුරා ආරක්ෂාව ඉහලින්ම පවතින blackberry දුරකථනයේ නවතම හඳුන්වා දීම සිදු කර තිබෙනවා.


ඒ android තාක්ෂනය යටතේයි. ඔවුන් පවසන්නේ මෙම දුරකතනයේ ආරක්ෂාව ඉහලින්ම පවතින බවත් අති විශිෂ්ට කැමරාවක් මෙහි පවතින බවයි.

මෙමස 20 වැනිදා සිට මෙම දුරකථනය රටපුරා බෙදාහරිනවා. මෙහි සනාම තානාපති ලෙස සුපිරි ක්‍රීඩක කුමාර් සංගක්කාර අත්සන් තබා තිබෙනවා.www.reader.lk