විනාඩි දෙකකින් ඩොලර් බිලියන 2ක් හොයලා


විනාඩි දෙකකින් ඩොලර් බිලියන 2ක් හොයලා


අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ අළෙවි කරන චීන සමාගමක් වන අලිබබා සමාගම සම්බන්ධයෙන් පුවතක් විදෙස් මාධ්‍ය වල වාර්තා වනවා. ඒ එම සමාගම විනාඩි 2ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ අමෙරිකානූ ඩොලර් බිලියනයක මුදලක් ඉපැයීමට සම්බන්ධවයි.


එම වාර්තා වල දැක්වෙන්නේ එක් දිනක පැයක් තුළ අමෙරිකානූ ඩොලර් බිලියන 10 ඉක්මවන වාර්තාගත ආදායමක් ඉපැයීමට අලිබබා සමාගම සමත් වි ඇති බවයි.


2009 වසරේ එම දිනයේදී භාණ්ඩ සඳහා වට්ටම් ලබාදීමට පියවර ගත් අලිබබා සමාගම, මේ වනවිට ලොව පුරා ජනප්‍රියම සමගම වී තිබෙනවා.

www.reader.lk