දෙවෙනි ඉනිමේ මල්කි මනාලියක් වෙයි


දෙවෙනි ඉනිමේ මල්කි මනාලියක් වෙයි

දෙරණ රුපවාහිනියේ විකාශය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය මේ වන විට ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍යක් වී තිබෙනවා.

එම ටෙලිනාට්‍යයේ මල්කිගේ චරිතයට පන පොවන විදුෂි මනාලියක් ලෙස හැඩවූ ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.

www.reader.lk