සහෝදරයා, කුඹියෝ පරදවයිද ?


සහෝදරයා, කුඹියෝ පරදවයිද ?

ITN නාලිකාවේ විකාශය වන කුඹියෝ ටෙලිනාට්‍ය මේ වන විට අතිවිශාල වශයෙන් ජනප්‍රිය වී තිබෙනවා.


මෙම ටෙලි නාට්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම විදෙස් රටවලද කතාබහකට ලක්ව ඇති ටෙලි නාට්‍යක් වුණා.

මේ සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තුල දැඩි කතාබහකද ඇතිව ඇති අතර තවත් එවැනිම නිර්මාණයක් ITN ඔස්සේ විකාශය වනවා.

ඒ "සහෝදරයා" නමැති ටෙලි නාට්‍යයි. එහිද කුඹියෝ හි රංගනයෙන් දායක වන තුමිඳු දොඩන්තැන්න රංගනයෙන් දායක වනවා.www.reader.lk