පුතාගේ 7වෙනි උපන්දිනයට පියුමි පුතාව පුදුම කරපු හැටි


පුතාගේ 7වෙනි උපන්දිනයට පියුමි පුතාව පුදුම කරපු හැටි
"දෙවියො මට මෙ ලොකේ දුන් වටිනාම වස්තුව ඔයා.ඔයයි මගේ පන"ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිණියක් වන පියුමි හංසමාලි සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාලයේ පසුගිය කාලයේ දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා. එමෙන්ම ඒ සමග ඇයට කොරියාවේදී ප්‍රහාරයක් ද එල්ල වූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් සමජයේ දැඩි කතාබහකද ඇති කළා.


මේ අතර පියුමිගේ පුතාගේ 7 වැනි උපන්දිනය ඉකුත් දින යෙදී තිබුණා. එහිදී ඔහුව පුදුම කරවන ඡායාරූප පෙළක් ඇයගේ ගිණුම වෙත එක් කර තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.
www.reader.lk