ඉරාජ් මියුසික් අත හැර ඇදුම් බෙදයි


ඉරාජ් මියුසික් අත හැර ඇදුම් බෙදයි

ඉරාජ් වීරරත්න කාලයෙන් කාලයට ආන්දෝලනාත්මක ගීත නිර්මාණය කරන කලාකරුවෙක්.

ඔහු කල විවිධ නිර්මාණ හේතුවෙන් රටේ බොහෝ දෙනගේ අවධානයද යොමු වුණා. ඇතැමුන් ඔහු වෙත චෝදනා ද එල්ල කළා.කෙසේ වෙතත් ඉරාජ් මේ දිනවල සංගීතය පැත්තෙන් ඉවත් වී නිමි ඇදුම් වලට උනන්දුවක් දක්වන බවට වාර්තා වනවා.

ඒ ඔහු විසින් ලබා දෙන ටී ෂර්ට් හේතුවෙන්. මේ වන විට සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හරහා දැඩි ඉල්ලුමක් මේ සඳහා පවතින අතර මේ එවැනි ඇනවුමක් ඔහු විසින්ම භාර දෙන අවස්ථාවක්. මෙම ටී ෂර්ට් ඔබටද ලබා ගත හැකියි.

To Order Call Now - 0771332271
www.reader.lk