අරක්කු වීදුරුවට ඇදුම් ගලවන තරුණියෝඅරක්කු වීදුරුවට ඇදුම් ගලවන තරුණියෝ

ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝ රැසක් පසුගිය කාලයේ අන්තර්ජාලයට එක් වුණා. එම වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් සමාජය තුල දැඩි කතාබහක් ද ඇති වුණා.


එම වීඩියෝ වල නිරුවත් දර්ශන මෙන්ම ලිංගික දර්ශන බොහොමයක් ඇතුලත් කර තිබු අතර එම හේතුවෙන් සමහර වීඩියෝ සඳහා විරෝධයද එල්ල කළා.

එවැනි තවත් නිර්මාණයක් මේ වන විට අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා. එම වීඩියෝ පටය පහතින් බලන්න.

www.reader.lk