ඉරාජ් මට්ටු නොවෙයි - ආයෙත් වැඩ පටන් ගනීඉරාජ් මට්ටු නොවෙයි - ආයෙත් වැඩ පටන් ගනී

අන්තර්ජාලයේ විවිධ ආන්දෝලනාත්මක නිර්මාණය කරන ඉරාජ් වීරරත්න පසුගිය කාලයේ දැඩි ලෙස කතාබහකට ලක් වූ කලාකරුවෙක්. ඒ ඔහුගේ දැනුනා ගීතය හේතුවෙන්.බොහෝ දෙනා එම ගීතය සම්බන්ධයෙන් විවේචන එල්ල කරද ඔහු නැවතත් ඔහුගේ නවතම නිර්මාණයක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

එම ගීතය සාවී ලෙස නම් කර ඇති අතර එම ගීතය පහතින් බලන්න.www.reader.lk