නිල් චිත්‍රපට නිළිගේ අසම දෙයක් ලංකාවේ


නිල් චිත්‍රපට නිළිගේ අසම දෙයක් ලංකාවේ

සරාගී නිල් චිත්‍රපට නිළි සනී ලියෝන් ලොව පුරා ජනප්‍රිය චරිතයක්.


සරාගී බොලිවුඩ් නිළියක් වන සනී ලියෝන් සම්බන්ධයෙන් කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා.

ඒ ඇය ලංකාවට ආදරය කරන බවත් ඇය ලංකාවේ තැඹිලිවලට ආස කරන බවත් ප්‍රකාශ කරන වීඩියෝවක් නිකුත් වීමත් සමගයි.

එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.
www.reader.lk