ඊයේ ඇසුණු ශබ්දය හා ආලෝකය ෆයර් බෝල් වර්ගයේ උල්කාෂ්මයක්


ඊයේ ඇසුණු ශබ්දය හා ආලෝකය ෆයර් බෝල් වර්ගයේ උල්කාෂ්මයක් 

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් ඊයේ විශාල ශබ්දයක් ඇසුණා. එය ආලෝකයකින් ද යුක්ත වුණා. මෙය ෆයර් බෝල් වර්ගයේ උල්කාෂ්මයක් හේතුවෙන් සිදුවූවක් විය හැකි බව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාරකා හා අභ්‍යවකාශ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ අචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා පවසා තිබෙනවා.

ඊයේ රාත්‍රී 8.00ට පමණ පිපිරුම් හඬක් සමග මෙම අලෝකය දැකගත හැකි වූ බව ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කළා.

විශාල එළියක් සමග යමක් මුහුදට පතිත වන අයුරු දුටු බව මාතර වෙරළ ආශ්‍රීත ජනතාව ද පවසා තිබෙනවා.

අනුරාධපුර, ඇඹිලිපිටිය, ගාල්ල, වැනි ප්‍රදේශවලට ද මෙය දැනී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

www.reader.lk