වසර 15කට පසු සිංහයින් තැබූ වාර්තාව


වසර 15කට පසු සිංහයින් තැබූ වාර්තාව

පාකිස්තානයට එරෙහිව 2 ට බින්දුවක් ලෙස ටෙස්ට් තරගාවලිය ජයගත් ශී‍්‍ර ලංකා කණ්ඩායම ටෙස්ට් Rating සටහනේ 6 වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් තිබෙනවා.

මෙම තරගාවලිය ආරම්භ වීමට පෙර ශී‍්‍ර ලංකා කණ්ඩායම එම සටහනේ 7 වන ස්ථානයේ පසු වූ අතර පාකිස්තානය 6 වන ස්ථානයට හිමිකම් කිවා.

වසර 15කට පසුවයි කණ්ඩායමක් පාකිස්තානු කණ්ඩායමට එරෙහිව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ටෙස්ට් තරගාවලියක් ජය ගත්තේ.www.reader.lk