දෙවෙනි ඉනිමේ සොනාලි ටීචර්ගේ ටිකක්


දෙවෙනි ඉනිමේ සොනාලි ටීචර්ගේ ටිකක්

දෙරණ රුපවාහිනියේ විකාශය වන දෙවෙනි ඉනිමේ ජනප්‍රිය චරිතයක් වන සොනාලි චිචර් හෙවත් හිමයා බණ්ඩාරගේ නවතම ඡායාරූප පෙළක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.


එම ඡයයරුප පෙළ පහතින් බලන්න.

www.reader.lk