සිදූ ටෙලි නාට්‍යයේ ''රේජී'' වාහනය හැප්පුණු පුද්ගලයා මරන්නත් හදලාද?


සිදූ ටෙලි නාට්‍යයේ ''රේජී'' අනතුරට පත් පුද්ගලයා මරන්නත් හදලාද?
"නළුවන් සහ එළුවන් - එළුවෙකුත් නොව ගස් කබරයෙකි "

දෙරණ නාළිකාවේ විකාශය වන සිදූ ටෙලි නාට්‍යයේ ''රේජී'' චරිතයට පණපොවන නළුවා විසින් සිදු කළ බවට කියන සිද්ධියක් පිළිබද අන්තර්ජාලයේ කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා.

ඒ තමාගේ මෝටර් රථය අනතුරට පත් කර තර්ජනය කිරීමක් සම්බන්ධයෙන්.

සිද්ධිය සිදු වුවායැයි පැවසෙන පුද්ගලයා විසින් සදහන් කරන්නේ තාමාට තර්ජනය කර ඔහුගේ වහනය යට කිරීමට උත්සහා දැරූ බවයි.

මෙම සිද්ධිය රාජගිරිය - නාවල පාරේදී සිදුව ඇති අතර අනතුරට පත් පුද්ගලා විසින් පල කරන ලද සටහන සහ ඡායාරුප පහතින් බලන්න.


www.reader.lk