ශාරුක්ගේ දුව යළි අන්තර්ජාලය කළඹයි


ශාරුක්ගේ දුව යළි අන්තර්ජාලය කළඹයි

ඉන්දීය සුපිරි නළු ශාරුක් ඛාන්ගේ දියණියගේ ඡායාරූප පෙළක් හේතුවෙන් අන්තර්ජාලය තුල දැඩි කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා.


ඒ ඇය තම මිතුරියන් කිහිපදෙනෙකු සමග උත්සවයකට සහභාගී වන ඡායාරූප පෙළක් හේතුවෙන්.

එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න.

www.reader.lk