රෝහිත රාජපක්ෂ ඩුබායි ගිහින් ජිවිතේ පලවෙනි වරට කරපු දේ


රෝහිත රාජපක්ෂ ඩුබායි ගිහින් ජිවිතේ පලවෙනි වරට කරපු දේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බාල පුතා වන රෝහිත රාජපක්ෂගේ ගීත පසුගිය කාලයේ අන්තර්ජාලය පුරා දක්නට ලැබුණා.

එම ගීත සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හරහා හුවමාරු වුණු අතර ඔහු පසුගිය දිනක ඩුබායි හි පැවති සංගීත ප්‍රසංගයකට සහභාගී වී තිබෙනවා.

සන්ෆලවර් සංගීත කණ්ඩායම සමග රෝහිත මෙලෙස ගීත ගායනා කර ඇත්තේ ප්‍රථම වතාවටයි.
www.reader.lk