රත්නපුරෙන් පුංචි ඡන්දයට ස්වාධීන කණ්ඩායම් රැසක්?


රත්නපුරෙන් පුංචි ඡන්දයට ස්වාධීන කණ්ඩායම් රැසක්? 

2017 සැප්තැම්බර් මස 26 වන දින රාත්‍රීයේ සබරගමුව පළාත් සභාවේ නිල කාලය අවසන් වුණා. 

සමාඡ ඡාල මාධ්‍ය හරහාත්,පළාත් සභාවේ අවසාන දින සභාව ඇමතීමේදීත් අන්දෝලනාත්මක හෙලිදරව් කිහිපයක් සබරගමුව පලාත් සභා හිටපු විපක්ෂයේ ඡේෂ්ඨ මන්ත්‍රී අඡිත් කුමාර මැද්දෙගම මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළා.

" මං මේ අවුරුදු 3 පුරාවටම කිව්වා වගේ අදත් කියනවා පළාත් සභා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සමහර ඇමතිවරු 10%-20% කොමිෂන් මුදල මූලික කරගෙන වැඩ කරනවා කියලා.. ගමේ වැඩ කෙරෙන්නේ කොමිෂ් දෙන කොන්ත්‍රාත් කාරයට ඕනි විදියට.. මේ ගැන මං පළාත් සභාවේ අවස්ථා කිහිපයක දීම කථා කලා. මං පළමු පළාත් සභාවේ ඉදලා ඉන්න මන්ත්‍රී කෙනෙක්.

පළාත් සභා සංස්කෘතිය සහමුලින්ම විනාශ කළා හිටපු පලාත් අණ්ඩුපක්ෂය. පුංචි ඡන්දයට එක්සත් ඡාතික පක්ෂයේ අපි සූදානම්. අපි ඡන්ද වලය බය මිනිස්සු නෙවෙයි..මං නියෝඡනය කරන රක්වාන ආසනයේ ප්‍රාදේශීය සභා දෙකම මං ජයග්‍රහණය කරවලා තියෙනවා..

ඒ නිසා මෙවරත් අපි සැලසුම් සහගතව වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. හොරු ටිකක් එකතුවෙලා අහින්සක මිනිස්සු මුලා කරගෙන හොරකම් වහ ගන්න මාධ්‍ය සංදර්ශණ දාන කට්ටියක්නේ ඒකාබද්ද විපක්ෂය කියන්නේ..අපි 87-88 දේශපාලනයට ආපු මිනිස්සු..අපේක්ෂකයෝ හැංගෙද්දි‘-අපේක්ෂකයින්ට වෙඩි තියලා මරද්දි බය නැතිව තරුණයෝ විදියට දේශපාලනේ කරපු උදවිය.ආන්ඩු ගෙදර යවන හැටි මොන බද්දයෙන්වත් කියන්න ඕනි නැහැ. "


එමෙන්ම මෙවර මැතිවරණයේ රක්වාන ආසනය සදහා ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කිරීමට සුදානමක් පවතින බවද නිළ නොලත් ආරංචි මාර්ග සදහන් කරනවා.

www.reader.lk