අයිවරීකෝට්ස් මුහුදට කඩා වැටුණු ගුවන් යානය


අයිවරීකෝට්ස් මුහුදට කඩා වැටුණු ගුවන් යානය

අයිවරීකෝට්ස් මුහුදට කඩා වැටුණු ගුවන් යානය හේතුවෙන් මිය ගොස් ඇති පුද්ගලයින් ප්‍රමාණය සිව් දෙනෙකු බවට වාර්තා වනවා.


විදෙස් මාධ්‍ය වල සඳහන්ව ඇත්තේ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ මළ සිරුරු සොයාගත් බවත් තවත් දෙදෙනෙකුගේ මළ සිරුරු ගුවන් යානය තුළ පවතින බවයි.

අයිවරීකෝට්ස් රාජ්‍ය යේ අබූජාන් ගුවන් තොටුපොළෙන් ගුවන් ගතකළ, ප්‍රංශ හමුදා සඳහා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ගුවන් යානයක් එලෙස මුහුදට කඩා වැටුණා.
www.reader.lk