පියුමි හංසමාලිට දැන් ආසාවක් ඇති වෙලා


පියුමි හංසමාලිට දැන් ආසාවක් ඇති වෙලා

"දැන්නං ආසාවක් තියෙනවා."
නිරූපණ ශිල්පිණි යක් ලෙස කටයුතු කරන පියුමි හංසමාලි සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා. ඒ දැනුණා ගීතයේ රංගනය හේතුවෙන්.

පියුමි තමන් දේශපාලනයට මිට පෙර අකමැති වුවත් මේ වන විට කැමැත්තක් ඇති වී තිබෙන බව ඇය පවසා තිබෙනවා.

ඇය මේ සම්බන්ධයෙන් කළ කතාබහක් පහතින් බලන්න.


පියුමි හංසමාලිට ආශාවක් තියෙනවා නේද දේශපාලනයට එන්න…

ඉස්සර නම් බයයි, දැන්නං ආසාවක් තියෙනවා.කැමතිම දේශපාලකයා කවුද?

මහින්ද රාජපක්ෂ


පියුමි බලාපොරොත්තු වෙනවද මැතිවරණයක දී කවුරුහරි දේශපාලකයෙක් වෙනුවෙන් ඒ ස්ටේජ් එකට නැගලා ඔහු වෙනුවෙන් කතා කරන්න.

කිසිම කෙනෙකුට පියුමි හංසමාලි කඩේ යන්නෙ නෑ.


පියුමි කලාකරුවන්ට ගෞරව කරනවද?

ගෞරව කරන්න ඕන කෙනාට ගෞරව කරන්න ඕන තැනදි මම ගෞරව කරනවා.


වෙනුර කියන්නේ කවුද?

හිටපු පෙම්වතා

www.reader.lk