කෙසෙල් ගෙඩි ගැහු අයට පියුමි උත්තර දෙයි


කෙසෙල් ගෙඩි ගැහු අයට පියුමි උත්තර දෙයි
" අඩු කුලේ පර හැත්ත "

කොරියාවේ සංගීත ප්‍රසංගයකට සහභාගී වූ පියුමි හංසමාලි හට පැමිණි ඇතැම් පිරිස් විසින් කෙසෙල් ගෙඩි වලින් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා.


මේ සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබෙන අතර පියුමි මේ සම්බන්ධයෙන් සටහන් කිහිපයක් ද සිය ෆේස්බුක් ගිණුම තුල දක්වා තිබෙනවා.

ඒවා පහතින් බලන්න.. 
www.reader.lk