සාතන්ට මී පාසානම් පොවන මනුස්සයෙක් මන්


සාතන්ට මී පාසානම් පොවන මනුස්සයෙක් මන්
'අම්මා මාව බලන්න වැලිකඩට ආපු වෙලාවේ එයාට කදුලු ආවා '


ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය රැප් ගායකයෙකු වන ෆිල්ටි පසුගිය කාලයේ කතාබහකට ලක් වුණේ ඔහුගේ ශාන්ති ගීතය හේතුවෙන්.


ඔහු රස එෆ් එම් නාලිකාවේ වැඩසටහනකට එක් වෙමින් පවසා සිටියේ ඇතැම් ප්‍රවීණයන්ගේ පුතුන් රැප් ගීත හැල්ලු කරන බවයි.

ඔහු සමග කළ සම්පුර්ණ වැඩසටහන පහතින් බලන්න.
www.reader.lk