බිරිඳ ඉන්න ගුවන් යානයේම අමිලත් ගිහින්


බිරිඳ ඉන්න ගුවන් යානයේම අමිලත් ගිහින්

ජනප්‍රිය නළුවෙකු වන අමිල අබේසේකර සිය ආදරණීය බිරිඳ සමග නිවාඩුවක් ගත කිරීම සඳහා විදෙස් සංචාරයක් වෙත එක්ව තිබෙනවා.

එම සංචාරය සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාලයේ ඡායාරූප පෙළක් හුවමාරු වනවා. ඒ අමිලගේ බිරිඳ සේවය කරන ගුවන් යානයේ ම ඔහු එම සංචාරය සඳහා ගොස් තිබීම සම්බන්ධවයි.

ඇය එම අවස්ථාවේ දී යානය තුල රාජකාරී කටයුතුවල නිරත වී ඇති අතර ඔහු බිරිඳ සමග ගත් ඡායාරූප පෙළක් පහතින් බලන්න.


www.reader.lk