රස්තියාදු පදනමේ අලුත් එකක් එලියට


රස්තියාදු පදනමේ අලුත් එකක් එලියට

ශ්‍රී ලංකාවේ රැප් ගීත සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ දැඩි කතාබහක් ඇති වුණා. ඒ සෙල්ෆි රැප් රැල්ල සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හරහා හුවමාරු වීමත් සමගයි.


ඒ සමග ජනප්‍රිය වූ රස්තියාදු පදනමේ නවතම රැප් ගීතයක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා. එම ගීතය පහතින් බලන්න.www.reader.lk