ඔර්ජිනල් ශිරාන් චන්දනට සුබ මංගලම්


ඔර්ජිනල් ශිරාන් චන්දනට සුබ මංගලම්

ප්‍රසංග වේදිකාවල ජනප්‍රිය චරිතයක් වන ශිරාන් චන්දනගේ විවාහ උත්සවය ඉකුත් දින පැවැත් වුණා. එම විවාහ උත්සවය සදහා දිවයිනේ ජනප්‍රිය ගායකන් සහ ජනප්‍රිය රැප් ගායකයින් සහභාගී වුණා.


චාමර වීරසිංහ සහ රැප් ගායක ෆිල්ටිද මේ සදහා සහභභාගි වූ අතර එම අවස්ථාවේ වීඩියෝ පට කිහිපයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වනවා.

එම වීඩියෝ පට පහතින් බලන්න.www.reader.lk